Skorstein

Iløpet av kort tid kan du få nytt piperør som gir trygg fyring og god trekk!
Alt arbeid gjøres uten å støve ned boligen!

Skorstein

En skorstein er en kanal av enten betong, murverk eller blikk til å avlede røyk fra ildsteder og tilføre luft til å vedlikeholde forbrenningen. Grunnet at røykgassene i skorsteinen er varmere og lettere enn kald uteluft, vil det bli en oppadgående trekk i skorsteinen, sterkere jo høyere den er. Den føres som regel loddrett opp gjennom alle etasjer i bygningen og ut gjennom taket, hvor dens frie høyde må være tilstrekkelig til å oppnå god trekk.

Ventilasjon

Pass på at luftventiler i vinduer og vegger er åpne da fyring krever luft. Kommer det lett røyk inn i rommet mens du fyrer, bør du forsøke å åpne et vindu. Dersom røyken forsvinner, er det et tegn på at det kan være for få ventiler i boligen –flere bør settes inn. Slå av kjøkkenviften dersom røyk siver inn i rommet.

Skorsteinens viktigste oppgaver er:

Frakte røykgasser ut, uten fare for brann

Frakte røyken ut over tak

Generere undertrykk (trekk) som drar frisk luft gjennom ildstedet til forbrenning

Hva er trekk?

Trekk oppstår ved at varm luft stiger inne i skorsteinen og dermed genererer et undertrykk i ildstedet

Tradisjonell forbrenning genererer høye røykgasstemperaturer = stort undertrykk

Ren forbrenning genererer lavere røykgasstemperaturer = mindre undertrykk

Forutsetninger for riktig trekk:

Riktig effektiv skorsteinshøyde

Korrekt tverrsnitt i forhold til ildsted(ene)

Tilstrekkelig isolert skorstein

Bruk av tørr ved

Tilgang på forbrenningsluft

Hvilke typer skorsteiner finnes

Teglskorsteiner

 • Tiltaksklasse 1
 • Tiltaksklasse 2
 • Tiltaksklasse 3 (ved rehabilitering)

Elementskorsteiner

 • Tiltaksklasse 3

Stålskorsteiner

 • Tiltaksklasse 3

Skorsteinsrehabilitering

Hvilke typer rehabiliteringsmetoder finnes

 • Innerør av keramikk eller pimpstein
 • Innerør av stål rett eller fleksibelt
 • Helstøpt foring
 • Utskifting av øvre del av teglskorstein med elementskorstein

Hvilke typer vedlikeholdsmetoder finnes

 • Glidestøping (slemming) av skorstein
 • Utskifting av skadd del av innerrør i elementskorstein
Vved hjelp av skorsteinsrehabilitering løftes skorsteinen til dagens standard med høy kvalitet og lang levetid. Vår løsning er derfor syrefaste rør av høyeste kvalitet, og skorsteinen får etter endt rehabilitering korrekt dimensjon med hensyn til last, samt oppstillingsklasse 3. Dette er den høyeste oppstillings klassen vi har i dag på alle moderne elementskorsteiner.

Trekk i skorsteiner kan være av varierende art med hensyn til vær, vind og temperatur både ute og inne, men nye stålforinger gir bedre oppdrift enn det er i gamle teglskorsteiner.

Glidestøping er også en løsning som benyttes. Glidestøp eller skorsteinsmasse er først og fremst en løsning som kan brukes der ingen andre rehabiliteringsløsninger passer.

Skorsteinspesialisten AS utfører dessuten også piperehabilitering for kunder i Oslo, Akershus, Østfold og Fredrikstad.

Skorstein oslo Skorstein østfold Skorstein fredrikstad

Hva gjør en skorstein dårlig?

 • sotbrann
 • brensel som olje og gass
 • lave røykgasstemperaturer
 • høye røykgasstemperaturer
 • fuktig ved
 • ufaglært personell ved installasjon/montering

Årsaker til dårlig skorsteinstrekk

 • gamle / utette skorsteiner (sprekk i skorsteinsløpet)
 • gamle / utette ildsteder
 • feil dimensjon på skorstein
 • dårlig isolert skorstein
 • lav effektiv skorsteinshøyde
 • utett sotluke og/eller røykrørsinnføringer
 • åpne trekkventiler på andre ildsteder som ikke er i bruk
 • liten eller ingen tilgang på friskluft til rommet
 • topografi (geografisk beliggenhet)

Ta kontakt dersom du har spørsmål KONTAKT OSS

Ta kontakt dersom du har spørsmål