Piperehabilitering

Lang erfaring innen piperehabilitering for kunder i Oslo, Akershus, Østfold og Fredrikstad.

Piperehabilitering er en uvurderlig tjeneste å få utført a kompetent fagpersonell, spesielt ved eldre piper. Dersom du er usikker på om din pipe trenger en renovering, er du velkommen til å kontakte oss for diverse spørsmål.  Det er viktig for oss at kunden føler seg ivaretatt, og vi bidrar gjerne med vår fagkompetanse. Vi kommer også gjerne på befaring. 

Trenger du en aktør å stole på, som leverer avtalt arbeid til avtalt pris? Da er vi bedriften for deg!

 

Hvorfor utføre piperehabilitering?

Som med alt annet her i verden, er også alderen og levetiden til pipen en vesentlig faktor for hvordan produktet fungerer. Vet du at pipeløpet ditt er gammelt, anbefales det absolutt å få denne sjekket ut da pipen i verste fall kan være en risiko for brannutløp. Det positive er derimot at man ikke trenger å skifte ut hele pipen – det holder i mange tilfeller med en rehabilitering.

Eldre skorsteiner blir ofte nedbrutt av løpesot, kondensvann og skader av syre på grunn av oljefyring. Når slike skader oppstår kan piperehabilitering være påkrevd. Dersom skorsteinen er kledd inn med brennbart materiale (gips, panel eller lignende), må skorsteinen oppgraderes.

Skorsteinsrehabilitering er en investering i brannsikkerhet samtidig som det er en oppgradering av huset som varer i mange år. En renovering av pipa kan øke verdien på boligen ved et eventuelt salg. En slik jobb bør anbefales av fagfolk med kompetanse på området. Dette er viktig både med tanke på trygghet og kvaliteten i arbeidet, men også for garantien. Husk å få arbeidet dokumentert!

De fleste av våre kunder innen piperehabilitering kommer fra Oslo, Akershus, Østfold og Fredrikstad.

Fordelene som oppnås:
  • Sikkerhet mtp. brann
  • Økt boligverdi
  • Miljøvennlige fordeler
  • Reduserer varmetap = Økonomisk
  • Trekket i pipa bedres
piperehabilitering oslo piperehabilitering østfold piperehabilitering fredrikstad
piperehabilitering oslo piperehabilitering østfold piperehabilitering fredrikstad

Ikke sett deg og familien din i fare

Brannvesenet rykker ukentlig ut til branner som starter i pipa. Bakgrunnen for brannen er i mange tilfeller eldre piper der det ikke har blitt gjennomført noen form for renovering på lang tid. Dersom din pipe er dårlig setter du deg og din familie i fare. Skorsteinspesialisten AS har lang erfaring med kunder i Oslo, Akershus, Østfold og Fredrikstad og kan utføre piperehabilitering til en god pris.

Vi garanterer deg en skorstein som er trygg og sikker i mange år fremover.

Feilsøking i forhold til dårlig trekk i pipe

Sjekk at spjeldet er åpent

Kontrollér at det ikke er hindringer i pipeløpet

Undersøk pipehatten

Kontrollér at feieluker og andre ildsteder som er koblet til skorsteinen er stengt igjen

Kontrollér at baderomsvifte, kjøkkenventilator og annet ventilasjonsanlegg er avslått

Sjekk at det er åpning fra røykrør og inn til pipen

Kontrollér om det er undertrykk i rommet (røyken fra ildstedet kommer inn i rommet og forsvinner opp i skorsteinen når du åpner et vindu)

Trenger du hjelp til feilsøking av pipe, ta kontakt med oss

skorsteinsrehabilitering oslo skorsteinsrehabilitering østfold skorsteinsrehabilitering fredrikstad piperehabilitering oslo piperehabilitering østfold piperehabilitering fredrikstad
KONTAKT OSS