Kjøp rentbrennende ovn i dag!

Rentbrennende ovner er ikke bare økonomiske, men også miljøvennlige!
Disse ovnene har en annen isolasjon, tilføres frisk luft gjennom et system i ovnen. Det fører igjen til at alle gasser i veden brenner ut og omdannes til varme.

Vi vil samtidig få gjøre oppmerksom på at Oslo Kommune har en Enøkordning på kr. 6000,- i tilskudd (per i dag) for de som skifter ut eldre ildsteder med nye rentbrennende ildsteder. Dette er et tiltak for renere Oslo-luft.

Unngå dyre strømutgifter, fyr økonomisk!

Iløpet av kort tid kan du få nytt ildsted som gir deg trygg, rentbrennende varme!

Vi leverer alle typer ildsteder.

Vi spesialbygger også peiser etter ønsker fra deg!

Skorsteinspesialisten AS er ekspert på ildsteder, skorstein og stålpipe, og utfører skorsteinsrehabilitering for kunder i Oslo, Akershus, Østfold og Fredrikstad.

Ildsteder

Montering av ildsteder:

Ingen formelle krav stilles til montør eller kontrollør av ildsted, allikevel anbefaler brannvesenet å bruke kvalifiserte montører. Ildsteder har mange sikkerhetskrav for å hindre brann i oppstå. Det er derfor viktig at disse blir fulgt.

Ved montering av ildsteder er det noen krav man må ta høyde for:

  • Det er viktige sikkerhetskrav i Monteringsanvisningen, og disse må følges
  • Generelle regler for ildsteder gjelder dersom ikke monteringsanvisningen beskriver noe annet
  • Skorstein skal dimensjoneres i forhold til ildstedet
  • Et akkreditert selskap (eks SINTEF) må godkjenne nye ildsteder

Det MÅ meldes til kommunen / feiervesenet når nytt ildsted er montert.

Skorsteinspesialisten AS har lang erfaring med montering av ildsteder for kunder i Oslo, Akershus, Østfold og Fredrikstad.

Ta kontakt dersom du har spørsmål KONTAKT OSS

Ta kontakt dersom du har spørsmål