Referanser

Vi er spesialist på piperehabilitering / skorsteinsrehabilitering av gamle bygårder, og utfører oppdrag kvalitetsmessig til avtalt tid -noe våre kunder setter stor pris på.

piperehabilitering ildsteder skorsteinsrehabilitering skorstein stålpipe oslo østfold fredrikstad

Sameiet Camilla Colletsvei 20, Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 4 skorsteiner og oppmuring av 4 pipetopper og det ble utført i 2013.

Sameiet Wesselsgate 3, Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 4 skorsteiner og det ble utført i 2014.

Thorsov gata 3, Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 6 skorsteiner og det ble utført i 2013.

Sameiet Schweigaardsgate 52, Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 3 skorsteiner og det ble utført i 2012.

Sameiet Bjerrgaardsgate 24, Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 6 skorsteiner og det ble utført i 2011.

Sameiet Christies gate 36, 0557 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 7 skorsteiner, og ble utført i 2015.

Sameiet Fauchaldsgate 9, 0365 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 4 skorsteiner, og ble utført i 2015.

Det Rivertzske sameiet, Hammersborg torg 1, 0179 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 125 skorsteiner, og ble utført fra 2013-2015.

Thorvald Meyers gt. 18, 0555 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 2 skorsteiner på vegne av entrepenør Spar Eiendom AS, og ble utført i 2015.

Sameiet Welhavens gate 20, 0350 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 4 skorsteiner, oppmuring av 2 pipetopper og slemming av 2 pipetopper. Arbeidet ble utført i 2015.

Sameiet Maridalsveien 50, 0458 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 3 skorsteiner og ble utført i 2013. Skorsteinspesialisten AS har også fått oppdrag med oppmuring av 5 pipetopper her i 2016.

Sameiet Sverdrups gate 15, 0559 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 5 skorsteiner og ble utført i 2016.

Jacob Aalls gate 47, 0364 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 7 skorsteiner, oppmuring av 3 pipetopper og slemming av 4 pipetopper på vegne av entrepenør. Oppdraget ble utført i 2015/2016.

Tøyengata 24, 0190 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 2 skorsteiner og ble utført i 2015.

Borgenveien 9, 0370 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 2 skorsteiner, samt oppmuring av 1 pipetopp og ble utført i 2016.

Tverrvei 4, 4a, 0486 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Toftes gate 25, 0556 Oslo

Oppdraget bestod av å montere 1 stk. stålpipe og ble utført i 2015.

Trondheimsveien 197, 0570 Oslo

Oppdraget bestod av å sette opp 1 stk. stålpipe og ble utført i 2015.

Tåsen Terrasse 11, 0873 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2015.

Øvre Smedstads vei 21c, 0378 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 2 skorsteiner og ble utført i 2015.

Kløfterhagen 47, 1067 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2015.

Slemdalsvingen 89, 0374 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2014.

Thorvald Meyersgate 48, 0502 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2014.

Lilleakerveien 56b, 0284 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2014.

Reichweinsgate 1, 0254 Oslo

Oppdraget bestod av å rive, mure opp igjen og slemme 2 skorsteiner. Dette ble utført i 2014.

Verktsgate 24, 0566 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 2 skorsteiner og ble utført i 2014.

Schweigaards Gate 84, 0192 Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 3 skorsteiner og ble utført i 2013.

Rådalsveien 22, 1663 Rolvsøy

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein, samt slemming over tak. Dette ble utført i 2016.

Harald Hårfagres gate 37, 1511 Moss

Oppdraget bestod av å rehabilitere 2 skorsteiner og ble utført i 2016.

Mads W. Stangs gate 2, 1610 Fredrikstad

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Edvard Strands vei 37, 1734 Hafslundsøy

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Brønneløkkveien 12, 1604 Fredrikstad

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Fledsbergveien 34, 1592 Våler i Østfold

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Evjeveien 14, 1618 Fredrikstad

Oppdraget bestod av å sette opp 1 stk. stålpipe og ble utført i 2016.

Hankø, 1621 Gressvik

Oppdraget bestod av å sette opp 1 stk. stålpipe og ble utført i 2016.

Lars Amundsens vei 1, 1604 Fredrikstad

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Nordre Kongsvei 68, 1654 Sellebakk

Oppdraget bestod av å sette opp 1 stk. stålpipe og ble utført i 2016.

Ole O. Lians gate 45, 1512 Moss

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Barveien 6, 1663 Rolvsøy

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Tråklestinget 5, 1537 Moss

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Snarveien 9, 1519 Moss

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Svaleveien 2, 1718 Greåker

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2015.

Kureveien 5, 1592 Våler

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2015.

Frydenberggata 8, 1608 Fredrikstad

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2015.

Fredrikstadveien 66, 1640 Råde

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2015.

Nordstrandveien 88, 1458 Fjellstrand

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2015.

Rammeveien 1, 1545 Hvitsten

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein, samt oppmuring av pipetopp. Dette ble utført i 2016.

Vestbyveien 9, 1540 Vestby

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2016.

Krokveien 11, 1450 Nesoddtangen

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2015.

Slettagata 6, 1392 Vettre

Oppdraget bestod av å rehabilitere 1 skorstein og ble utført i 2013.
skorsteinsrehabilitering oslo skorsteinsrehabilitering østfold skorsteinsrehabilitering fredrikstad

For Entreprenør

Oppdraget bestod av å  oppføring av 9 stål skorsteiner på nybygg og det ble utført i 2013. Samt 4 stål skorsteiner i 2012.

Referanse:
Daglig leder Børre Jølstadengen  tlf: 478 71 400

piperehabilitering oslo piperehabilitering østfold piperehabilitering fredrikstad

Sameiet Bjerrgaardsgate 24, Oslo

Oppdraget bestod av å  rehabilitere 6 skorsteiner og det ble utført i 2011.

Referanse:
Styreformann Jan Harmens tlf: 450 23 718

skorsteinsrehabilitering oslo skorsteinsrehabilitering østfold skorsteinsrehabilitering fredrikstad

Sameiet Camilla Colletsvei 20, Oslo

Oppdraget bestod av å rehabilitere 4 skorsteiner og oppmuring av 4 pipetopper og det ble utført i 2013.

Referanse:
Styreformann Kaspara Bakke tlf: 978 81 991

piperehabilitering oslo piperehabilitering østfold piperehabilitering fredrikstad

Sameiet Wesselsgate 3, Oslo

Oppdraget bestod av å  rehabilitere 4 skorsteiner og det ble utført i 2014.

Referanse:
Styreformann Halvard Hølleland tlf: 995 11 351

skorsteinsrehabilitering oslo skorsteinsrehabilitering østfold skorsteinsrehabilitering fredrikstad

Thorsov gata 3, Oslo

Oppdraget bestod av å  rehabilitere 6 skorsteiner og det ble utført i 2013.

Referanse:
Styreformann Odd Erik Grøndahl tlf: 901 30 682

piperehabilitering oslo piperehabilitering østfold piperehabilitering fredrikstad

Sameiet Schweigaardsgate 52, Oslo

Oppdraget bestod av å  rehabilitere 3 skorsteiner og det ble utført i 2012.

Referanse:
Styreformann Anette Laskemoen tlf:922 87 526

Ta kontakt dersom du har spørsmål KONTAKT OSS

Ta kontakt dersom du har spørsmål